Vinduespolering med lastvognslift

Vaskebjørnen har sin egen lastvognslift, som vi anvender til at pudse vinduer i op til 26 meters højde. (Svarer til ca. 7 etager.) Kobler vi ydermere vores lastvognslift sammen med ét af vore vaskeanlæg, kan vi rent faktisk pudse vinduer i 35 meters højde. (Ca. 10 etager.)

Med vores egen lastvognslift kan vi tilbyde vinduespolering af sværttilgængelige vinduer, trappetårne, glasgangbroer og gavltag, uden at skulle indleje dyre lifte fra eksterne leverandører. Derved bliver Vaskebjørnen et absolut økonomisk attraktivt bekendtskab til udførelse af vanskelige vinduespolering opgaver, hvortil der skal anvendes lift.
Alle vores vinduespudsere mestrer kunsten at pudse vinduer fra lift efter mange års erfaring og ekspertise. Vi anvender altid godkendt sikkerhedsudstyr, som foreskrevet af Arbejdstilsynet og får årligt vores faldsikringsudstyr, stiger og lift efterset, gennemgået og certificeret af autoriserede værksteder.
Vi anvender desuden vores lastvognslift sammen med vores vaskeanlæg til at afvaske solcelleanlæg, rense tagrender og til facadevask.

Med vaskeanlægget kan vi afvaske solceller på etageejendomme uden at kravle risikabelt rundt på kundens tag og uden at risikere at skade tagsten eller tagrender.

Vinduespolering med stige

Vi har jævnligt brug for at anvende forskelligt udstyr til at komme adskillige meter over jordens overflade for at udføre vores arbejde. Alle vores vinduespudsere i Vaskebjørnen har stor erfaring i stigearbejde og i anvendelsen af lift ved vinduespolerings- og afrensning opgaver. De har alle gennemgået vores interne kurser i teori og praktik på vores vinduespudser skole.

Vi arbejder ud fra Arbejdstilsynets retningslinjer og lovgivning på området. Vi har vi altid en ’fodmand’ til at holde stigen ved højt stigearbejde (over 5 meters højde), og vi anvender faldsikringer ved arbejde med lifte og på tage. Vores stiger gennemgår hvert årligt et grundigt eftersyn af vores miljørepræsentant, som er certificeret i stigeeftersyn.

For at undgå anspændte arbejdsstillinger og minimere højt stigearbejde har vi investeret i vaskeanlæg i samtlige vores vinduespudserbiler, hvor vi kan rengøre vinduer i op til 22 meters højde med lange letvægts teleskopstænger stående på jorden.

Flere og flere moderne glas byggerier har monteret gondoler til vinduespudsere. Dem pudser vi gerne fra, men vi sikrer os altid at sikkerheden er i orden. Gondolerne skal have gennemgået et årligt eftersyn og de skal fungerer upåklageligt.