Haveservice

I vækstperioden (typisk marts – oktober) varetager Vaskebjørnen pasning og renhold af udendørsarealer for virksomheder, boligforeninger og private villaejere. Haveservice omfatter, klipning af græsarealer, trimning af planter, buske og træer, samt ukrudtsbekæmpelse og lugning. Derudover tilbyder vi at renholde gårdrum, P-arealer, gangstier, fortove mv.
Vaskebjørnen tilbyder:

  • Plæneklipning
  • Hækklipning
  • Beskæring af træer og buske
  • Bortkørsel af haveaffald
  • Plantning af nye blomster
  • Lugning og ukrudtsbekæmpelse
  • Algefjernelse og fliserens inkl. håndtering af “flisepest”
  • Fjerne graffiti
  • Fejning og renholdelse af stier, gangarealer, fortove og porte